Tháng Mười Một – thơ Hiền

   

Tháng Mười Một
Còn sót lại dăm cánh hoa tím biếc
Tím thủy chung thay một chuyện tình phai
Không níu được sợi nắng mùa úa kiệt
Dù nắm tay nhau qua những chặng rất dài

Tháng Mười Một lũ thiên di chuyển tổ
Rìa thành phố vắng tênh chẳng ai ở lại cùng
Lòng thành phố ướt từ mùa mưa trước
Mùa đông này vẫn đẫm lệ chưa hong

Đi rồi đến, đến rồi đi rất vội
Cuộc trăm năm chỉ kịp một câu chào
Thì từ biệt, mùa thu thành mùa cũ
Đông ùa về khoảng lòng vắng, lao xao…

Tác giả: Hiền

Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!