[Radio21h] Thanh Xuân…! – Giọng đọc Hằng Hoài Nguyên

Đánh giá về bài viết này!

Tác phẩm: Thanh Xuân…!

Tác giả: Tuyết Trinh

Giọng đọc: Hằng Hoài Nguyên

Đọc tác phẩm: Tại đây

Facebook Comments
* Tác giả - tác phẩm khác:  Tôi cũng có một nỗi buồn - giọng đọc Hồng Minh