[Radio 21h]: Quê hương, nơi tình yêu bắt đầu- Giọng đọc Hồng Minh

   

 

Giọng đọc: Hồng Minh

Tác phẩm: Quê hương, nơi tình yêu bắt đầu

Tác giả: Ngân Tăng

Đọc tác phẩm: Tại đây

 

Author: Thanh Hoa

Có ngại không những cơn gió chiều, sợ bạn mong manh quá không có ai cạnh bên!

Thế nhưng đêm bạn sẽ lại thức giấc, những kí ức qua rồi cũng sẽ vẹn trong tim.

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!