Nhớ mẹ mùa lễ Vu Lan – thơ Mai Trần

   
Ảnh tác giả: Mai Trần

Bỏ mái lá, bên hàng cau
Bỏ mưa nắng, bỏ ao sâu ruộng già
Bỏ nàng Bân với tháng ba
Bỏ đêm rằm có tiếng gà canh thâu…

Người đi chia nửa ca dao
Ầu ơ quang gánh mưa rào tóc pha
Thôi nắng gắt, với sương xa
Trần gian cõi tạm cũng là vậy thôi

Trả câu kinh cũ về trời
Bể dâu đổi lấy một đời bao dung.

Tác giả: Mai Trần

 

Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
4.9 (97.78%) 9 votes