Nếu đi cạn một cơn mưa – thơ Hiền

   

Nếu đi cạn một cơn mưa
Áo mình đã ướt, lòng mùa có khô?
Van em đừng nói đợi chờ
Kẻo cơn mưa ướt vần thơ cuối chiều

Nếu yêu thì nói rằng yêu
Đừng dùng dằng để tiêu điều phố đông
Cơn mưa chiều rất mênh mông
Ướt mi mắt có khô lòng được đâu

Nói gì những chuyện dài lâu
Nhạt nhòa bóng nước trên câu hẹn thề.

Tác giả: Hiền

Chi hội Miền Bắc

Author: Chi hội Miền Bắc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!