Lục bát cho em – tác giả Hoàng Oanh

   


Nửa em tim rạn vỡ đau
Lại gặp một nửa nát nhàu – tim anh
Thương em nhánh cỏ mong manh
Anh gom vụn vỡ vá thành tin yêu.

RU
Khép mi quên những lo toan
Ca dao ủ mật nồng nàn lời ru
Tay anh – quạt gió mùa thu
Xếp thơ em gối, anh ru mộng lành

NEO
Biết em không thích màu vàng
Anh họa lá biếc tặng nàng thu xanh
Em sợ sóng gió chòng chành
Buông neo anh giữ yên lành thuyền em!

Tác giả : Hoàng Oanh 

Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!