Làm sao? – thơ Hiền

   

Làm sao cho hết nhớ
Làm sao cho hết buồn
Khi mà năm tháng đó
Chỉ riêng mình cô đơn

Chẳng có ai hiểu nổi
Một kẻ nhiều ưu tư
Giam mình trong bóng tối
Không rõ đến bao giờ

Chẳng có ai thấu nổi
Những tháng ngày chênh vênh
Nỗi sầu không thấy lối
Để đi tìm bình minh

Khi nỗi buồn cô đọng
Thành nỗi nhớ không tên
Làm sao mà quên được
Làm sao mà vui lên?

Tác giả: Hiền

Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!