KẺ NGOẠI ĐẠO

   

Noel này con không đến Nhà Thờ
Để quỳ lạy dưới bàn chân của Chúa
Người ấy ngày xưa đã không còn nữa
Một mình con biết đến cùng ai?

Tiếng chuông rung trên Thánh Điện ngân dài
Con lầm lũi giữa bao người mộ đạo
Cây Thông buồn nép mình trong sầu não
Đứng trầm ngâm, nghe ngóng tiếng kinh cầu

Thánh lễ vang lên trong ánh nến nhiệm mầu
Dưới chân Chúa con gục đầu bật khóc
Gọi tên em trong nghẹn ngào vô thức
Chúa vẫn lặng nhìn trên Thánh Giá điêu linh

Chúa nhân từ cứu độ cả chúng sinh
Sao bỏ mặc một linh hồn tội lỗi
Hay bởi trăm năm con là người mang tội
Kẻ ngoại đạo phong trần
Nào được hưởng
Hồng Ân!!!
,

Tác giả : Huy Linh

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!