Viết về mẹ – thơ Style Nguyễn

   
Tóc mẹ bạc tháng ngày gian khổ
Để con khờ có chỗ tựa nương
Mái đầu điểm trắng pha sương
Đắng cay mẹ nhận ngọt đường phần con
 
Đời bươn trải làm mòn xuân sắc
Vẫn dịu hiền lo lắng sớm trưa
Bát cơm gạo trắng luôn vừa
No lòng con trẻ nắng mưa mặc trời
 
Manh áo rách kệ đời trôi nổi
Oằn đôi vai bao nỗi đầy vơi
Lệ tràn mẹ giấu đêm trời
Mong con mạnh khỏe để đời hiển vinh
 
Con viết lại lòng mình mẹ nhé
Để con khờ chia sẻ buồn vui
Ngồi đây mắt lệ ngậm ngùi
Thương người con gửi ngọt bùi mẹ ơi!
Tác giả: Style Nguyễn
Facebook Comments
3.8 (75%) 4 votes