Viết cho em – Cô gái kiên cường! – Giọng đọc Thanh Hương

   

Tác phẩm: Viết cho em – Cô gái kiên cường!

Tác giả: Ngân Ruby

Giọng đọc: Thanh Hương

Đọc tác phẩm: Ở đây

Chuyên mục Radio21h được phát mới vào 21h hàng ngày. Chi tiết cộng tác hoặc muốn trở thành Hội viên của chuyên mục vui lòng liên hệ Quản trị viên chuyên mục. Chúc các bạn Online vui vẻ!

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!