TRĂNG RỤNG – thơ Lê Trà My

   

Dẫu gì mình cũng…người dưng
Có thương, có nhớ cũng đừng nhé anh!

Em còn nửa gánh xuân xanh
Hôm qua mẹ bảo để dành ngày sau

Đâu ngờ tơ – nguyệt ghét nhau
Xuân xanh nửa gánh – em đau một đời

Anh ơi, con nhạn ngang trời
Nhắn người bên ấy mấy lời…em thương

Mong rằng nhạn chẳng đoạn trường
Giữa đường gãy gánh, sầu Tương bên này

Đêm qua, trăng rụng xuống ngày
Sáng nay, sân trước phủ đầy…nhớ nhung.

Tác giả : Lê Trà My

Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!