Thu buồn – thơ Trường Nguyễn

   
Vắng nàng nắng cũng buồn thêm
Mây trời lờ lững bên thềm lá rơi
Ngẩn ngơ ngồi ngẫm cuộc đời
Hợp tan… tan hợp… buồn vơi cõi lòng
Ly này anh uống sầu đong
Gửi em kỷ niệm… hai dòng lệ cay
Thu xưa gió thổi chốn này
Lá vàng đưa nhẹ mộng nay chẳng còn!
Tác giả: Trường Nguyễn
Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!