Cơ chế nhuận bút

Từ ngày 01/9/2017, việc hỗ trợ nhuận bút cho các tác giả, nhằm khuyến khích động viên các bài viết được đăng tải trên CAYBUTTRE.VN được quy định thống nhất, như sau:

 1. Tất cả các bài được duyệt đăng trên CAYBUTTRE.VN đều được hỗ trợ nhuận bút, với mức hỗ trợ cố định là 30.000đ/bài với điều kiện các bài này phải tối thiểu đạt từ 500 lượt truy cập (view). Đạt 500 view bạn bắt đầu được trả hỗ trợ nhuận. View hiển thị công khai ngay dưới tựa đề mỗi bài viết.
 2. Ngoài nhuận bút cố định trên, tất cả các bài viết được hỗ trợ nhuận bút cộng thêm  theo cơ chế lượt truy cập tăng thì tăng nhuận bút. Tối đa mỗi bài viết có thể được nhận hỗ trợ nhuận bút lên tới 200.000đ/bài. Cụ thể mức truy cập của mỗi bài tăng thêm 500 vieww được cộng thêm 5.000đ, cứ thế cộng cho đến 200.000đ thì dừng lại.
 3. Nhuận bút được tính theo chu kì 30 ngày (nghĩa là tính từ ngày đăng cho đến hết ngày thứ 30 cho mỗi bài).
 4. Thời biểu chấm nhuận bút như sau: 
  – Ngày 30 hàng tháng sẽ chấm và chốt nhuận cho những bài đăng từ  mùng 1 đến mùng 10 của tháng đó
  – Ngày 10 hàng tháng sẽ chấm và chốt nhuận cho những bài đăng từ ngày 11 đến ngày 21 của tháng trước
  – Ngày 20 hàng tháng sẽ chốt nhuận cho những bài đăng từ ngày 22 đến hết tháng trước
  – Ngày 30 hàng tháng sẽ chốt, thông báo công khai và trả nhuận của tháng trước.
 5. Tác giả (bao gồm cả thành viên hoặc tác giả cộng tác không thường xuyên) vi phạm các quy định tại Điều khoản, nội quy sẽ có thể bị nhận mức kỉ luật nặng nhất là hủy bỏ toàn bộ mức nhuận bút chưa lĩnh tính đến thời điểm bị phát hiện ra vi phạm.
 6. Các tác giả có thể liên hệ nhận hỗ trợ nhuận bút của mình qua các Quản trị viên phụ trách chuyên mục đối với chuyên mục đã đăng bài của mình.
 7. Nhuận bút được trả khi mức nhuận của tác giả/tháng đạt từ 200.000đ qua hình thức chuyển khoản hoặc nạp thẻ điện thoại tương đương. Với các tác giả nhận nhuận bút qua việc chuyển tiền bưu điện thì sẽ được thanh toán khi mức nhuận đạt đủ từ 500.000đ.
  Trong trường hợp tác giả chưa đạt đủ mức nhuận bút được chuyển nhuận thì mức nhuận hiện tại sẽ được các Quản trị viên phụ trách chuyên mục lưu lại và cộng dồn cho đến khi đủ lĩnh.
 8. Đối với các thành viên chính thức (được kết nạp và cấp tài khoản viết bài) có từ 30 bài viết/tháng được thưởng 100.000đ vào tổng số nhuận bút được lĩnh tháng đó.
 9. Đối với các thành viên chính thức (được kết nạp và cấp tài khoản viết bài) có dưới 2 bài viết/tháng sẽ bị xóa trừ (không được lĩnh) nhuận bút được hỗ trợ của tháng đó.
 10. Nhuận bút được thông báo công khai tại Thông báo Nhuận bút hàng tháng. Các tác giả chủ động xem mức nhuận bút mình được lĩnh trên những thông báo công khai đó và liên hệ với Quản trị viên phụ trách chuyên mục để lĩnh nhuận bút. Đối với các tác giả là thành viên chính thức (được kết nạp và cấp tài khoản viết bài) mà không liên hệ với Quản trị viên phụ trách chuyên mục để lĩnh nhuận bút sau 1 tháng được thông báo nhuận bút công khai  thì coi như nhuận bút của tác giả/thành viên đó sẽ bị xóa. (lý do vì chúng tôi coi đó là sự không nghiêm túc trong việc thực hiện vai trò của 1 thành viên).
 11. Cơ chế hỗ trợ này được tính từ ngày 01/9/2017 cho đến khi có thông báo mới.

Ban Quản Trị