[Radio 21h]: Viết cho cô gái của anh, vào một ngày em đang mệt mỏi- Giọng đọc Sa Sa

 

Giọng đọc: Sa Sa

Tác phẩm: Viết cho cô gái của anh, vào một ngày em đang mệt mỏi…

Tác giả: nwienbik

Đọc tác phẩm: Tại đây

Author: Thanh Hoa

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote