[Radio 21h]: Sống biết đủ- Giọng đọc Đăng Quyền

   

 

Giọng đọc: Đăng Quyền

Tác phẩm: Sống biết đủ

Tác giả: Nam Ucit

Đọc tác phẩm: Tại đây

Author: Thanh Hoa

Có ngại không những cơn gió chiều, sợ bạn mong manh quá không có ai cạnh bên!

Thế nhưng đêm bạn sẽ lại thức giấc, những kí ức qua rồi cũng sẽ vẹn trong tim.

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!