[Radio 21h] : Mây của trời hãy để gió mang đi – Giọng đọc Thanh Hương

3.3 (66.67%) 3 votes

Tác phẩm: Mây của trời hãy để gió mang đi

Tác giả: Hạ Vân

Giọng đọc: Thanh Hương

Đọc tác phẩm: Tại đây

Facebook Comments
* Tác giả - tác phẩm khác:  Radio 21h : Đêm Hà Nội tôi nhớ nhà - Giọng đọc Hồng Minh