[Radio 21h]: Không có cuộc chia li nào không buồn- Giọng đọc Đăng Quyền

   

 

Giọng đọc: Đăng Quyền

Tác phẩm: Không có cuộc chia li nào không buồn

Tác giả: Thuần Nhất An

Đọc tác phẩm: Tại đây

Author: Thanh Hoa

Có ngại không những cơn gió chiều, sợ bạn mong manh quá không có ai cạnh bên!

Thế nhưng đêm bạn sẽ lại thức giấc, những kí ức qua rồi cũng sẽ vẹn trong tim.

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!