[Radio 21h]: Em không muốn lớn nữa đâu- Giọng đọc Ngọc Lê

   

 

Giọng đọc: Ngọc Lê

Tác phẩm: Em không muốn lớn nữa đâu

Tác giả:    Lý Sad

Đọc tác phẩm: Tại đây

Author: Thanh Hoa

Có ngại không những cơn gió chiều, sợ bạn mong manh quá không có ai cạnh bên!

Thế nhưng đêm bạn sẽ lại thức giấc, những kí ức qua rồi cũng sẽ vẹn trong tim.

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!