[Radio 21h]: Em biết làm gì với ngần ấy yêu thương- Giọng đọc Ngọc Lê

 

Giọng đọc: Ngọc Lê

Tác phẩm: Em biết làm gì với ngần ấy yêu thương

Tác giả: Lý Sad

Đọc tác phẩm: Tại đây

 

    Có bao giờ bạn cảm thấy băn khoăn về tình yêu của chính mình, với người đó ta nên nên tiếp tục hay dừng lại? 

Author: Thanh Hoa

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!