[Radio 21h]: Có một thứ dũng khí gọi là buông tay- Giọng đọc Thúy Lasly

 

Giọng đọc: Thúy Lasly

Tác phẩm: Có một thứ dũng khí gọi là buông tay

Tác giả: Rosée

Đọc tác phẩm: Tại đây

Author: Thanh Hoa

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!