[Radio 21h] : Chơi vơi một ngày lạnh giá – Giọng đọc Thanh Hương

5 (100%) 3 votes

Tác phẩm: Chơi vơi một ngày lạnh giá

Tác giả: Bỉ Ngạn

Giọng đọc: Thanh Hương

Đọc tác phẩm: Tại đây

Hội viên: Thanh Hương

Author: Hội viên: Thanh Hương

“Khi tách cà phê đắng đã cạn, người ta mới bắt đầu nhận ra ở đáy li vẫn còn những hạt đường ngọt ngào, chỉ là do ta chưa khuấy lên mà thôi ”

Facebook Comments
* Tác giả - tác phẩm khác:  Tương tư con đò - thơ Tonny Hoàng Nam