[Radio 21h]: Chạm ngưỡng 29 có phải sắp lỡ xuân thì- Giọng đọc Hằng Hoài Nguyên

   

 

Giọng đọc: Hằng Hoài Nguyên

Tác phẩm: Chạm ngưỡng 29 có phải sắp lỡ xuân thì

Tác giả: Hạ Ngang

Đọc tác phẩm: Tại đây

Author: Thanh Hoa

Có ngại không những cơn gió chiều, sợ bạn mong manh quá không có ai cạnh bên!

Thế nhưng đêm bạn sẽ lại thức giấc, những kí ức qua rồi cũng sẽ vẹn trong tim.

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!