Nợ Lào Cai một ngày nắng hạ – Giọng đọc Thanh Hương

Tác phẩm: Nợ Lào Cai một ngày nắng hạ

Tác giả: Gió

Giọng đọc: Thanh Hương

Đọc tác phẩm: Ở đây

Chuyên mục Radio21h chính thức được hoạt đông từ 21h ngày 15/01/2018 và được phát mới vào 21h hàng ngày. Chi tiết cộng tác hoặc muốn trở thành Hội viên của chuyên mục vui lòng liên hệ Quản trị viên chuyên mục. Chúc các bạn Online vui vẻ!

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!