Người lạ – Giọng đọc Thanh Hương

   

Tác phẩm: Người lạ

Tác giả: Nắng

Giọng đọc: Thanh Hương

Đọc tác phẩm: Ở đây

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!