Ngăn cấm – thơ Thanh Lực

 

Điều gì đã ngăn tôi
Giữa những ngày tuổi trẻ
Em vẫn đang ở đó
Sao tôi còn đứng đây!
 
Có phải bàn tay ai
Vừa giữ tôi ở lại
Là bàn tay số phận
Kỳ diệu và xấu xa
 
Đã cho tôi gặp em
Rồi đem lòng yêu mến
Nhưng thế là chấm hết
Không cách nào nên duyên.
 
Sao tôi phải lặng im
Giữa những ngày tuổi trẻ
Em vẫn đang ở đó
Sao tôi còn đứng đây!
Tác giả: Thanh Lực
Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!