Hướng dẫn đăng kí Hội viên

Để được tham gia vào cộng đồng các tác giả của CAYBUTTRE.VN các bạn thực hiện các bước sau:

  1. Xem kĩ lại các chuyên mục của Website CAYBUTTRE.VN và xác định xem bạn thích/phù hợp viết cho chuyên mục nào.
  2. Sau đó bạn liên hệ với Quản trị viên phụ trách chuyên mục đó qua Facebook hoặc mail/số điện thoại. Sau khi trao đổi, nếu được Quản trị viên đồng ý kết nạp vào team, bạn cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu. Sau đó Quản trị viên sẽ đề xuất để Ban Quản trị cấp tài khoản Hội viên cho bạn. Sau khi có tài khoản, bạn chính thức được gia nhập cộng đồng các tác giả tại  CAYBUTTRE.VN.*Chú ý: Trước khi đăng kí làm Hội viên chính thức, bạn buộc phải đọc kĩ và chấp nhận:  Điều khoản – Nội quy dành cho Hội viên
    * Thông tin các Quản trị viên phụ trách các chuyên mục vui lòng xem ở đây