Cung sầu – thơ Trường Nguyễn

   

Mặt trời lặn khuất dần sau núi
Chim lạc bầy lầm lũi kêu vang
Hạ ơi anh lại nhớ nàng
Cách xa nghìn dặm dở dang phím đàn
 
Chơi một bản nồng nàn câu hát
Gọi em về kẻo nhạt tình ta
Cung trầm từng giọt như là
“Người ơi người ở” phương xa nhớ nàng
 
Tim dao động tiếng vang héo hắt
Anh một mình góp nhặt từng dây
Kết lên một khúc sum vầy
“Người ơi người ở…’’ về đây ta buồn.

Tác giả: Trường Nguyễn

Chi hội Tp. Hà Nội

Author: Chi hội Tp. Hà Nội

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!