Thơ

Có thể bạn muốn đọc

Đi nhanh hơn cơn mưa

Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách, bước qua nhau và rời xa nhau cũng bằng nhiều cách. Nhưng đau lòng...

Nếu sai hãy dừng lại

Chạy theo nắng!

Hà Nội trong tôi là cậu!