Thơ

Có thể bạn muốn đọc

BIỂN CHIỀU CUỒNG SÓNG BA ĐI – tác giả Hoa Anh...

Chòng chành  một mép thuyền vênh. Vai ba nhỏ bé giữa lênh đênh đời.

CƯỜI 

VÔ CỚ…GIẬN NGUYỄN BÍNH

Đợi chờ là hạnh phúc!

LỐI VẮNG TA VỀ 

Nơi đâu tìm hạnh phúc?

Anh có nghe không? – Vũ

LỜI TÌNH CUỐI CHO EM!.