Tản văn

Không có bài viết để hiển thị

Có thể bạn muốn đọc

Chạy thóc – thơ Băng Thiên Hà

Chiều nay chạy thóc hết hơi Mưa ơi sao cứ rơi rơi thật nhiều Thóc thì có được bấy nhiêu Mỗi sào mấy tải sớm chiều đồng...

TÌNH KHÚC CHO EM – 03

Bố

Chờ đợi cho trái tim

Khi nỗi đau hóa thành yêu thương

Tớ là…