Thơ

Có thể bạn muốn đọc

TỰ DƯNG CHỈ MUỐN VỀ NHÀ – Thơ Lê Trà My

Tự dưng thèm về rúc ngực mẹ để nghe tiếng làu bàu “Tổ cha mày lớn già đầu còn dại” Chợt thèm gì đâu tô canh chua lá giang mẹ hái Cây nhà lá vườn bình dị vậy mà ngon.

Mạnh mẽ yêu thương

Người đi tìm hạnh phúc

Rồi mai – thơ timbuondoncoi

TỦI