Tản Văn

Có thể bạn muốn đọc

Rồi mai – thơ timbuondoncoi

Rồi mai thành người cũ Thôi quên nhớ một thời Vết thương rồi sẽ cũ Không còn đau tim ơi!   Rồi mai thành người lạ Đừng ai nhắc nhở...

Ai quỳ với ai

Yêu đến thương – tác giả Vũ

MAI EM VỀ – thơ Tuyết Liên

Thương một người xa lạ!