Trang chủ Miền Bắc

Miền Bắc

Có thể bạn muốn đọc

MẸ TÔI – thơ Phạm Hùng

Sương đêm đẫm ướt mái đầu Để làn tóc mẹ trắng phau khói chiều

Gió chở Mây trên lưng

Má chờ

Buồn của tôi -Thơ Vũ