Trang chủ Miền Bắc

Miền Bắc

Có thể bạn muốn đọc

Chiếc cúc áo mùa thu – thơ Hiền

Mùa thu thay áo sớm nay Bâng khuâng đính một vạt mây trắng ngần Điểm thêm lá rụng trước sân Vàng trong tia nắng, vàng ngân mắt...

Tôi mạnh mẽ?

Hoa nở trong đêm

Gửi người cũ em từng yêu

Tiễn – thơ Kiên Sky