Trang chủ Lời Trái Tim

Lời Trái Tim

Có thể bạn muốn đọc

TÌNH NGÂU – thơ Phạm Xuân Trường

À ơi thân cải gió đưa Kiếp sau đắng chát xin chừa mình ra. Ngọt bùi nay cũng buông tha Để muôn năm cải chỉ là cải thôi.

Nam

Ai đi tìm công lý cho em