BIỂN CHIỀU CUỒNG SÓNG BA ĐI – tác giả Hoa Anh Túc

   
Chòng chành một mép thuyền vênh,
Vai ba nhỏ bé giữa lênh đênh đời.
Cưỡi ngàn con sóng ra khơi,
Biết đâu biển dữ, rối bời bọt bay.
Con nghe cơn gió cuồng quay.
Sao ba đi mãi
Chiều nay không về?
 
 
 
 
 
Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!